zarządzanie.administrowanie.nieruchomości

silesia ADM sp z o.o.

ul. Dworcowa 2,  Segment B,  I piętro, Budynek PKP  Rybnik 44-200

Telefon: (32) 42 19 270

zarzadzanie i administrowanie

Oferta spółki

Oferujemy usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Zapraszamy do kontaktu w celu indywidualnej wyceny. Najwyższa jakość świadczonych usług, zapewnia doświadczona kadra oraz najnowsze oprogramowania do obsługi nieruchomości

Pisma i wnioski

Wzory pism oraz wniosków do pobrania. 

Osoby zamieszkałe

Informujemy o konieczności pisemnego informowania administratora o każdorazowej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu.

Ustawa prawo budowlane

Podstawy prawne regulujące sprawy budowlane.

Ustawa o własności lokali

Zachęcamy właścicieli do zapoznania się z ustawą o własności lokalu.

e-kartoteka