+48 795 606 531 biuro@silesia-adm.pl

Po dokonaniu transakcji sprzedaży lokalu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

14 + 7 =

W przypadku zgłoszenia listownego, prosimy wydrukować, wypełnić  oraz dostarczyć do Administratora poniższe oświadczenie:

Oświadczenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna

Ustawa o własności lokali art.29 ust. 1e

“1e. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.”