+48 795 606 531 biuro@silesia-adm.pl

W przypadku pytań dotyczących rejestracji nowego właściciela, prosimy o kontakt. 

Formularz zgłoszeniowy

8 + 5 =

Poniższe oświadczene należy wypełnić oraz podpisać i dostarczyć do siedziby Administratora.

Z

Oświadczenie o nabyciu lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna

Ustawa o własności lokali art.29 ust. 1e

“1e. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.”